بایگانی برچسب: کاغذ سیگار

واردات ۴۱ هزار تن کاغذ روزنامه، سیگار و خودکپی

واردات کاغذ

طی ۹ماهه سال جاری در مجموع ۴۱ هزار تن انواع کاغذ روزنامه، سیگار و خودکپی وارد کشور شده است که شامل ۳۶/۶ هزار تن کاغذ روزنامه، ۳۶۰۰ تن کاغذ سیگار و ۹۶۸ تن کاغذ خودکپی (عمدتا کاغذ مورد استفاده بانکها) است. طی ۹ماهه سال جاری در مجموع ۴۱ هزار تن انواع کاغذ روزنامه، سیگار و […]