بایگانی برچسب: سازمان تولید اسکناس و مسکوک

اسکناس‌های ایران چطور چاپ می‌شود؟

کانون تبلیغات چاپ اول

در این گزارش، جزئیات مراحل چاپ اسکناس و ضرب سکه در کشور را بخوانید. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاید برای شما هم سوال شده باشد که اسکناس های موجود در جامعه که براحتی دست به دست می چرخد چطور چاپ و در نهایت چطور از چرخه حذف می شوند؟ آنطور که قانونگذار تعیین […]