بایگانی برچسب: رضا حاجی آبادی

کاهش تولید کتاب، قیمت کاغذ را کاهش داد

رضا حاجی آبادی چاپ اول

رضا حاجی آبادی مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس در خصوص روند کاهش قیمت کاغذ گفت: این کاهش قیمت کاغذ می تواند تابعی از چند اتفاق باشد؛ یکی از دلایل آن وارد کردن یا دادن کاغذ دولتی به ناشران است. البته دلایل دیگری هم برای این امر وجود دارد که مهمترین آن کاهش تولید کتاب است؛ […]