بایگانی برچسب: جابر عبدالله المنصوری

ضعف بسته بندی و بازارسازی جهانی، صادرات را از استان می گیرد

بسته بندی

دبیر کارگروه ساماندهی هیئت ها و نمایشگاه هایاتاق بازرگانی شیراز گفت: باوجود کیفیت بسیار مناسب کالاهای فارس در بازارهای جهانی، ضعف اصلی صادرات در استان، نامناسب بودن بسته بندی و بازارسازی است که برخی از بازارهای صادرکنندگان را با مشکل روبرو کرده است. به اعتقاد کارشناسان، بسته‌بندی مهم‌ترین ویترین یک محصول برای جذب مشتری است […]