بایگانی برچسب: تولید داخلی

ابوالفضل روغنی معتقد است؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان کاغذ در یک کورس نابرابر مسابقه می‌دهند و تا زمانی که شرایط برابر، نشود نمی‌ توان به تولید داخلی چندان امیدوار بود.

ابوالفضل روغنی

ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا در گفت‌وگو ایبنا، با اشاره به وضعیت کنونی کاغذ چاپ و تحریر در کشور گفت: داستان کاغذ تحریر در کشور ما متاسفانه یک داستان غمناک و تراژیک است که سال‌هاست در کشور ما وجود دارد و هنوز نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. وی ادامه داد: طبق […]