بایگانی برچسب: تاریخچه چاپ جهان

تاریخچه صنعت چاپ در جهان

کانون تبلیغات چاپ اول

همان­گونه که در این نوشته خواهیم دید، چگونگی پیدایش صنعت چاپ با آن که غربی­ها آن را به نام خود می­دانند- چندان آشکار و بدیهی نیست، اما به گفته­ای باید کشور چین را مبدأ آغاز چاپ دانست. در ایران نیز ظهور خدمات و صنعت چاپ و ورود چاپخانه، به دورانی بیش از صد سال باز […]