مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: کارخانه خمیر کاغذ اترک مکلف است سیستم دفع پساب خود را در سه ماهه نخست سال ۹۹ استاندارد کند. منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار ایمنا درباره وضعیت آلودگی های زیست محیطی کارخانه خمیر کاغذ اترک، اظهار کرد: پساب این کارخانه وارد محیط زیست می […]

ادامه مطلب